Załatwianie formalności pogrzebowych – Dokumenty

Po stracie bliskich nie potrzebujemy dodatkowych problemów związanych z organizacją ceremonii pogrzebowej. Każdy życzyłby sobie, by ta organizacja przebiegła sprawnie. Dlatego w sytuacji śmierci w domu warto wiedzieć, że do zmarłego należy wezwać lekarza. On stwierdzi zgon i wyda kartę informacyjną, na podstawie której lekarz rodzinny wystawi kartę zgonu. Kolejny krok to odwiedzenie odpowiedniego dla miejsca zamieszkania zmarłego Urzędu Stanu Cywilnego. Tam urzędnicy wydadzą akt zgonu.

Do naszego zakładu pogrzebowego przychodzą Państwo już z aktem stwierdzającym zgon. Należy pamiętać o zabraniu dodatkowo danych adresowych i numeru PESEL zmarłego oraz własnego dowodu osobistego. Całą resztę formalności związanych z organizacją pogrzebu pozostawiacie już Państwo w naszych rękach.

Natomiast w przypadku, gdy zobowiążecie nas do załatwienia spraw związanych z zasiłkiem pogrzebowym w ZUS, a jesteście czynni zawodowo, powinniście wystąpić do zakładu pracy o zaświadczenie stwierdzające Państwa zatrudnienie i odprowadzane z tego tytułu składki na ZUS. Gdy jesteście Państwo na rencie lub emeryturze, będzie nam potrzebny numer świadczenia lub do wglądu legitymacja emeryta/rencisty.

Na przestrzeni lat spotkaliśmy się praktycznie ze wszystkimi możliwymi przypadkami proceduralnymi przy organizacji pogrzebów. Służąc doświadczeniem chętnie odpowiemy na Państwa pytania.